Consiliul Judeţean Călărasi ADI ECOAQUA

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ

ECOAQUA

CĂLĂRAŞI


PROIECT NR. CCI 2007 RO 161 PR 003

EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

ASISTENŢĂ TEHNICĂ ( detalii... )
CS-1: Asistenţă pentru managementul proiectului
CS-2: Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
CONTRACTE DE LUCRĂRI ( detalii... )
CL-1: Extinderea şi reabilitarea staţiei de pre-tratare apă Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi + conducte de aducţiune a apei.
CL-2: Extinderea şi reabilitarea Staţiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi.
CL-3: Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerarea Urziceni.
CL-4: Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerările Budeşti, Olteniţa, Fundulea, Lehliu.
CL-5: Extinderea şi reabilitarea Staţiei de Epurare din aglomerarea Călăraşi.
CL-6: Staţii de epurare din aglomerările Urziceni, Fundulea.
CL-7: Staţii de epurare din aglomerările Budeşti şi Olteniţa.
CL-8: Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, în Călăraşi.
CL-9: Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, Urziceni.
CL-10:Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, Budeşti şi Olteniţa.
CL-11:Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, Fundulea şi Lehliu.